Nom: Ileana

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ileana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2195 de 59.142 noms
  • Freqüència: 207 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eliana (f)Ilena (f)Milana (f)Iana (f)Lana (f)Liana (f)Milena (f)Lena (f)Alena (f)Ilènia / Ilenia (f)

Ileana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena