Nom: Alena

Origen i significat

Alena és un nom femení que té diferents interpretacions segons l'origen cultural. Una possible arrel d'aquest nom és la forma eslava de Helena o Magdalena, essent una variant utilitzada en països com Rússia o la República Txeca. En aquests casos, el nom pot estar relacionat amb significats com "llum" o "torxa", associats amb Helena, o amb referències bíbliques vinculades a Magdalena.

En altres contextos, Alena podria ser vist com una variant d'Alina, un nom d'origen incert que podria tenir arrels germàniques o llatines. En aquest cas, els significats podrien variar, però alguns suggeriments inclouen "noble" o "lluminosa". La bellesa i l'elegància són qualitats sovint associades amb aquest nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alena a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1821 de 59.142 noms
  • Freqüència: 266 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Malena (f)Talena (f)Lena (f)Alea (f)Marilena (f)Natalena (f)Elena (f)Ilena (f)Olena (f)Almudena (f)

Alena apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena