Nom: Gràcia / Gracia

Origen i significat

El nom Gracia prové de l'adjectiu llatí "gratia", que significa "gràcia" o "favor". En el context religiós, pot fer referència a la gràcia divina o a l'estat de gràcia en la teologia cristiana. Aquest nom transmet una idea de bellesa, elegància i benevolència, qualitats que tradicionalment s'associen amb el concepte de gràcia.

En alguns casos, Gracia també pot ser una forma femenina del nom masculí Gracià, encara que aquest ús és menys comú. És un nom que ha estat adoptat en diverses cultures i llengües, amb variants com Grace en anglès o Grazia en italià, totes mantenint la mateixa essència del seu significat llatí original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gràcia / Gracia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 830 de 59.142 noms
  • Freqüència: 812 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Graciela (f)Engracia (f)Grècia / Grecia (f)Altagracia (f)Graciel·la (f)Gaia (f)Ignacia (f)Grace (f)Màrcia / Marcia (f)Rachida (f)

Gràcia / Gracia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena