Nom: Engracia

Origen i significat

El nom Engracia té un clar origen llatí i prové de la paraula "gratia", que significa gràcia o favor diví. Aquest nom femení, per tant, pot interpretar-se com aquella que posseeix gràcia o que ha estat agraciada per Déu. És un nom amb una forta connotació religiosa i de virtut, sovint relacionat amb la idea de la benevolència divina.

A més, és un nom que es pot associar amb la Santa Engracia, una màrtir cristiana venerada a diversos llocs, incloent a Espanya, on té una especial devoció. La història d'aquesta santa podria haver influït en la popularització del nom Engracia en contextos de tradició cristiana. El seu significat i l'associació amb la santedat poden conferir-li un aire de solemnitat i puresa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 896 de 59.142 noms
  • Freqüència: 725 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Engracia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Engracia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Gràcia / Gracia (f)Enrica (f)Ignacia (f)Mencia (f)Altagracia (f)Gaia (f)Naia (f)Encarna (f)Graciela (f)Enara (f)