Nom: Flor De Maria

Origen i significat

El nom Flor-de-María és un nom compost d'origen hispanoparlant, que combina l'element "Flor", que significa flor en català i castellà, amb el nom "María", una forma de Maria en aquests idiomes. Aquest nom sovint s'utilitza en països de parla hispana i es pot interpretar com una al·lusió a la bellesa i puresa associades amb la figura de la Mare de Déu en el cristianisme.

El component "María" fa referència a la Mare de Jesús, un nom molt estès en la tradició cristiana amb un significat que pot variar entre "la triada", "la ben estimada" o "la senyora de la mar", segons diferents interpretacions etimològiques. La combinació amb "Flor" pot suggerir una homenatge o una devoció especial cap a la Virgen María, ressaltant la delicadesa i la gràcia atribuïdes a ella.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 13

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2941 de 59.142 noms
  • Freqüència: 133 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Flor De Maria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Daria / Daría (f)Flora (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Flor (f)Florinda (f)