Nom: Flor De Maria

Origen i significat

El nom Flor-de-María és un nom compost d'origen hispanoparlant, que combina l'element "Flor", que significa flor en català i castellà, amb el nom "María", una forma de Maria en aquests idiomes. Aquest nom sovint s'utilitza en països de parla hispana i es pot interpretar com una al·lusió a la bellesa i puresa associades amb la figura de la Mare de Déu en el cristianisme.

El component "María" fa referència a la Mare de Jesús, un nom molt estès en la tradició cristiana amb un significat que pot variar entre "la triada", "la ben estimada" o "la senyora de la mar", segons diferents interpretacions etimològiques. La combinació amb "Flor" pot suggerir una homenatge o una devoció especial cap a la Virgen María, ressaltant la delicadesa i la gràcia atribuïdes a ella.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Flor De Maria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2941 de 59.142 noms
  • Freqüència: 133 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daria / Daría (f)Flora (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Flor (f)Florinda (f)Florença (f)Florència / Florencia (f)Flors (f)Flo (f)

Flor De Maria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs