Nom: Naia

Origen i significat

Naia és un nom femení que pot tenir diverses fonts i significats. En algunes cultures, Naia es relaciona amb el mar o l'aigua, ja que pot derivar de la paraula basca "nai", que significa mare o sirena. Aquesta connexió amb l'aigua pot simbolitzar la bellesa i la misteriosa naturalesa de les sirenes o de les essències marines.

En altres contextos, Naia pot ser una variant de Naiara, que fa referència a la Virgen de Naiara, venerada a la ciutat de Nájera, a La Rioja. Aquest origen religiós podria donar al nom una connotació de santedat o devoció. També és possible que el nom tingui arrels en altres cultures amb diferents significats, donant lloc a una rica diversitat d'interpretacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Naia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 524 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.642 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,21 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 88 de 1.448 noms
  • Freqüència: 107 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,9 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Naila (f)Naima (f)Naira (f)Nàdia / Nadia (f)Nahia (f)Namia (f)Najia (f)Natia (f)Nazia (f)Ania (f)

Naia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts