Nom: Encarnacio

Origen i significat

El nom Encarnació té un profund significat religiós i prové del llatí "incarnatio", que significa "fet carn" o "encarnació". Aquest terme fa referència al dogma cristià de l'Encarnació, on es creu que Déu es va fer home en la figura de Jesucrist. És un nom que es pot trobar en cultures de parla hispana i també en la catalana, particularment associat amb la celebració de la festivitat de l'Anunciació.

Històricament, el nom Encarnació ha estat escollit per a nenes nascudes al voltant del 25 de març, data en què l'Església Catòlica celebra l'Anunciació de la Mare de Déu. Aquest nom evoca un sentit de devoció i espiritualitat, i és probable que fos triat per famílies amb una forta connexió amb la seva fe cristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 410 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.512 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Encarnacio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Encarnación (f)Encarna (f)Adoració (f)Anunciació (f)Enara (f)Consolació (f)