Nom: Mounia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mounia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1858 de 59.142 noms
  • Freqüència: 261 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mouna (f)Dounia (f)Ònia / Onia (f)Omnia (f)Mònica / Mónica (f)Monika (f)Mona (f)Dúnia / Dunia (f)Nia (f)Donia (f)

Mounia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena