Nom: Anaïs

Origen i significat

Anaïs és un nom femení que sembla ser una variant occitana o catalana d'Anna, procedent del nom hebreu Hannah, que significa "gràcia" o "ple de gràcia". Aquest nom va guanyar popularitat a França i en altres països de parla francesa, i eventualment es va escampar a altres cultures.

Tot i que el nom Anaïs pot tenir aquestes arrels, també és possible que en algunes cultures hagi adquirit significats o connotacions lleugerament diferents. Es pot associar amb la famosa escriptora Anaïs Nin, la qual cosa pot haver influït en la seva popularitat i la percepció de sofisticació i sensibilitat artística que pot evocar el nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anaïs a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 453 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.040 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,26 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 321 de 1.448 noms
  • Freqüència: 27 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,48 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Naïs / Naís / Nais (f)Ana (f)Anahi (f)Ani (f)Anisa (f)Ania (f)Anissa (f)Anabia (f)Analia / Analía (f)Anahit (f)

Anaïs apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena