Nom: Clara Isabel

Origen i significat

El nom Clara-Isabel és una combinació de dos noms individuals, Clara i Isabel, cadascun amb el seu propi significat i origen. Clara prové del llatí "clarus", que significa "brillant", "famosa" o "distingida". Aquest nom va guanyar popularitat a través de Santa Clara d'Assís, qui va ser la fundadora de l'orde de les Pobres Dames, més tard conegudes com a Clarisses.

D'altra banda, Isabel és una variant d'Elisabet, un nom d'origen hebreu que es pot traduir com "Déu és la meva abundància" o "Déu és la meva promesa". Aquest nom té una forta presència en la tradició cristiana i ha estat portat per diverses reines i figures històriques. La combinació Clara-Isabel, per tant, uneix dos noms amb una rica herència històrica i religiosa, i podria ser escollida per la seva sonoritat harmoniosa o el significat simbòlic de cadascun dels seus components.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 12

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2417 de 59.142 noms
  • Freqüència: 178 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clara Isabel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Isabel (f)Clara (f)Clarissa (f)Anabel (f)Claire (f)Mabel (f)