Nom: Mabel

Origen i significat

El nom Mabel és una forma anglicanitzada del nom medieval Amabel, que prové del llatí "amabilis", que significa "amable" o "digna d'estimar". Aquest nom va ser popular a Anglaterra des de l'Edat Mitjana i va experimentar un ressorgiment a l'època victoriana. Mabel és per tant un nom amb un profund arrelament històric i cultural, i porta amb si la connotació de dolçor i afecte.

Tot i que el nom va caure en desús durant part del segle XX, ha vist una certa renaixença en anys recents en algunes cultures. El fet que Mabel sigui una variant d'Amabel el connecta amb una tradició de noms que tenen significats positius i desitjables, un factor que pot influir en la seva elecció per a nenes avui dia.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2075 de 59.142 noms
  • Freqüència: 222 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mabel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Maribel (f)Bel (f)Anabel (f)Isabel (f)Mae / Maé (f)Annabel (f)