Nom: Blanca Maria / Blanca María

Origen i significat

Blanca-Maria és un nom compost que combina "Blanca", d'origen germànic, amb "Maria", d'origen hebreu. Blanca deriva del mot germànic "blank", que significa "brillant" o "blanc", fent referència a la puresa o innocència. Aquest nom va ser molt popular a l'Europa medieval, especialment en la noblesa, per la seva connotació de bellesa i virtut.

D'altra banda, "Maria" és un nom amb profundes arrels religioses, sent la forma llatina de l'hebreu "Miriam". Aquest nom és extremadament prevalent en la tradició cristiana per ser el de la mare de Jesús, i porta amb si significats com "estimada" o "la que eleva". La combinació de Blanca i Maria en un nom compost pot buscar expressar una fusió de virtuts i qualitats reverenciades en ambdues tradicions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Blanca Maria / Blanca María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2941 de 59.142 noms
  • Freqüència: 133 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Blanca (f)Macària (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Amaia (f)Candelària / Candelaria (f)Daria / Daría (f)Amara (f)Maia (f)

Blanca Maria / Blanca María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs