Nom: Avril

Origen i significat

El nom Avril és la versió francesa del nom Abril, que fa referència al quart mes de l'any en moltes llengües romàniques, incloent el català. Aquest nom pot tenir connotacions associades amb la primavera, l'època de l'any on tot floreix i es renova, simbolitzant així el creixement, la joventut i la frescor. El mes d'abril pot derivar del llatí "aprilis", encara que l'etimologia exacta és debatuda.

A més, el nom Avril pot estar influenciat per la popularitat de la cantant canadenca Avril Lavigne, la qual ha fet que el nom sigui més conegut i adoptat en diverses cultures. El fet de portar el nom d'un mes també pot ser considerat una elecció original i distintiva pels pares a l'hora de nomenar les seves filles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Avril a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1558 de 59.142 noms
  • Freqüència: 328 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 636 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Abril (f)April (f)Ari (f)Asil (f)Mariló (f)Ari (m)Ariel (m)Adriel (m)Dariel (m)Adil (m)

Avril apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena