Nom: Ari

Origen i significat

El nom Ari és una forma curta que pot derivar de diverses llengües i cultures. En hebreu, Ari significa "lleó" i és utilitzat tant en versió masculina com femenina, tot i que més comunament en masculí. La connotació d'aquest nom en la cultura hebrea està vinculada amb la força i el coratge, qualitats associades amb el rei dels animals.

En islandès, Ari també és un nom masculí que prové de l'antiga paraula nòrdica que significa "àguila". En el cas de la versió femenina, podria ser una forma abreujada de noms com Ariadna o Ariana, els quals tenen orígens diferents i poden tenir significats que varien des de "la més pura" fins a "la més venerable". Aquestes connotacions aporten al nom una sensació de noblesa i grandesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ari a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 11.734 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ari (m)Ària / Aria (f)Arij (f)Mari (f)Ariana (f)Ariane (f)Aridna (f)Rosari (f)Abril (f)Aeris (f)

Ari apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts