Nom: Asil

Origen i significat

El nom Asil no és comú i pot tenir diferents interpretacions segons l'origen cultural. En algunes llengües, com per exemple el turc, Asil pot significar "noble", "pura" o "autèntica". Aquest significat pot derivar de la valoració de la noblesa i la puresa dins la cultura turca, i per tant, es podria considerar un nom amb connotacions positives.

No obstant això, cal assenyalar que no és un nom àmpliament reconegut en totes les cultures, i la seva interpretació podria variar significativament. En altres contextos lingüístics o culturals, el nom Asil podria no tenir un significat específic o reconegut, i podria ser simplement escollit pels pares pel seu so o la seva originalitat.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4647 de 59.142 noms
  • Freqüència: 71 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 498 de 1.448 noms
  • Freqüència: 16 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Asil a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Assil (f)Àsia (f)Basil (m)Casilda (f)Basília / Basilia (f)Aila (f)