Nom: Asil

Origen i significat

El nom Asil no és comú i pot tenir diferents interpretacions segons l'origen cultural. En algunes llengües, com per exemple el turc, Asil pot significar "noble", "pura" o "autèntica". Aquest significat pot derivar de la valoració de la noblesa i la puresa dins la cultura turca, i per tant, es podria considerar un nom amb connotacions positives.

No obstant això, cal assenyalar que no és un nom àmpliament reconegut en totes les cultures, i la seva interpretació podria variar significativament. En altres contextos lingüístics o culturals, el nom Asil podria no tenir un significat específic o reconegut, i podria ser simplement escollit pels pares pel seu so o la seva originalitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Asil a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4647 de 59.142 noms
  • Freqüència: 71 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 362 de 1.448 noms
  • Freqüència: 23 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Assil (f)Àsia (f)Basil (m)Casilda (f)Basília / Basilia (f)Aila (f)Asiya (f)Massilia (f)Sila (f)Basilisa (f)

Asil apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts