Nom: Areej

Origen i significat

El nom Areej és d'origen àrab i sovint es tradueix com "fragància" o "aroma dolç". Aquest nom femení pot ser associat amb la bellesa i la delicadesa, i és popular en diverses cultures de parla àrab. El concepte de bellesa i agrado que evoca el nom pot ser una de les raons de la seva elecció per a nenes.

Com a nom àrab, Areej pot ser utilitzat en diferents països del món àrab, amb lleugeres variacions en la pronunciació o l'escriptura en funció del dialecte local. Aquest nom pot ser portat per dones de diverses procedències i tradicions, reflectint la rica diversitat de la cultura àrab.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Areej a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9307 de 59.142 noms
  • Freqüència: 28 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ares (f)Arij (f)Hareem (f)Aren (m)Ares (m)Areu (m)

Areej apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena