Nom: Ares

Origen i significat

El nom Ares, tot i que és més conegut com a nom masculí per ser el déu de la guerra en la mitologia grega, no és comú com a nom femení. No obstant això, en la seva versió femenina, podria ser utilitzat de manera contemporània buscant una sonoritat similar a altres noms femenins o fins i tot com a forma femenina d'Ares per la seva originalitat i força.

En el cas que Ares s'utilitzi com a nom femení, pot ser que es busqui capturar l'essència de força i combativitat que caracteritza al déu mitològic, tot adaptant-lo a una perspectiva moderna que no distingeix noms estrictament per gènere. No és comú trobar referències històriques o culturals a Ares com a nom femení, per la qual cosa la seva utilització en aquest gènere pot ser considerada una elecció innovadora i poc convencional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ares a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 561 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.471 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,19 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 289 de 1.448 noms
  • Freqüència: 30 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,55 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ares (m)Aeris (f)Fares (m)Reis (f)Areej (f)Ceres (f)Nare (f)Andrés (m)Agnès (f)Arlet (f)

Ares apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts