Nom: Antonia Maria

Origen i significat

Antonia-Maria és un nom compost que combina Antonia, de l'origen llatí, amb Maria, d'origen hebreu. Antonia és la forma femenina d'Antonius, un nomen romà que podria estar relacionat amb la paraula "inestimable" o "de valor incalculable". És un nom amb una llarga història i presència en diverses cultures europees.

Per altra banda, Maria és un dels noms femenins més difosos i amb un fort arrelament en la tradició cristiana, sent la forma llatina del nom hebreu Miriam. Aquest nom ha estat interpretat de moltes maneres, incloent significats com "la pura", "la senyora" o "l'amada". La combinació d'Antonia-Maria pot reflectir una herència cultural rica i una connexió amb valors tradicionals i espirituals.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 13

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 963 de 59.142 noms
  • Freqüència: 645 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Antonia Maria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Anamaria (f)Antònia / Antonia (f)Antonina (f)Maria / María (f)Antonieta (f)Ària / Aria (f)