Nom: Anna Victòria / Anna Victoria

Origen i significat

El nom Anna-Victoria és un nom compost que combina dos noms de gran tradició i significat. Per una banda, Anna és d'origen hebreu, provinent de la paraula "Hannah", que significa "favor" o "gràcia". Aquest nom té una forta presència en textos bíblics i ha estat molt popular en diverses cultures al llarg dels segles.

D'altra banda, Victoria és un nom llatí que significa "victòria" i era personificat en la mitologia romana com la deessa de la victòria, equivalent a la deessa grega Nike. La combinació d'Anna-Victoria pot suggerir una fusió de gràcia i èxit, un nom amb un aire de triomf i dignitat. Aquest tipus de noms compostos solen ser escollits per les famílies per la seva sonoritat harmoniosa i el significat profund que transmeten.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anna Victòria / Anna Victoria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6705 de 59.142 noms
  • Freqüència: 43 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Victòria / Victoria (f)Viktoria (f)Vittoria (f)Anna (f)Òria / Oria (f)Victorina (f)Anni (f)Iria / Iría (f)Victoriana (f)Annàs (m)

Anna Victòria / Anna Victoria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs