Nom: Anna Maria / Anna María

Origen i significat

Anna-Maria és un nom compost que uneix dos noms de gran tradició i història. Anna prové de l'hebreu Hannah, que significa "favor" o "gràcia". Aquest nom té profundes arrels bíbliques, ja que Anna és la mare de la Verge Maria segons la tradició cristiana. És un nom molt estès en moltes cultures i llengües amb diverses variants i formes.

Maria, per la seva banda, és un dels noms femenins més universals i prové de l'arameu, encara que el seu significat exacte és debatut. Algunes interpretacions suggerixen "exaltada", "senyora" o "amarga". La combinació Anna-Maria sovint és escollida per la seva sonoritat harmoniosa i la seva significació religiosa, unint així la figura de la mare i la filla dins la iconografia cristiana. És comú en cultures que valoren els noms compostos i la tradició.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anna Maria / Anna María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 205 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.948 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,89 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Maria / María (f)Anna (f)Ària / Aria (f)Amaia (f)Macària (f)Amara (f)Daria / Daría (f)Maia (f)Naia (f)

Anna Maria / Anna María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs