Nom: Ana Lucía

Origen i significat

Ana-Lucia és un nom compost que uneix dos noms amb significats i orígens distints. Ana prové de l'hebreu Hannah, que significa "gràcia" o "plena de gràcia". Aquest nom té una llarga tradició d'ús en moltes cultures i és present en textos bíblics, com la mare del profeta Samuel.

Per la seva banda, Lucia deriva del llatí Lucius, que significa "llum" o "la que porta llum". És un nom amb una forta connotació positiva i sovint associat amb la lluminositat i la claredat. La combinació d'Ana-Lucia pot ser vista com la unió de la gràcia amb la llum, conferint un significat potent i ple de simbolisme al nom compost.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1361 de 59.142 noms
  • Freqüència: 399 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ana Lucía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Analia / Analía (f)Lucía (f)Llúcia (f)Alícia / Alicia (f)Anabia (f)Alia (f)