Nom: Avelina

Origen i significat

El nom Avelina és una variant femenina d'Avelí, que prové del germànic Avila. Aquest nom pot estar relacionat amb l'element germànic avi, que significa "desitjat" o "afectuós". Avelina és una forma afectuosa o diminutiva, que en la seva essència pot expressar tendresa o estima.

A més, Avelina també es pot associar amb el terme llatí avelana, que significa "avellana", però aquesta relació seria més anecdòtica que etimològica. Aquest nom potser no és excessivament comú, però porta amb si una sonoritat suau i tradicional que el manté en l'afecte de moltes famílies que valoren noms amb arrels històriques.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Avelina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 927 de 59.142 noms
  • Freqüència: 695 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adelina (f)Alina (f)Elina (f)Evelina (f)Angelina (f)Lina (f)Evangelina (f)Melina (f)Celina (f)Galina (f)

Avelina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs