Nom: Avelina

Origen i significat

El nom Avelina és una variant femenina d'Avelí, que prové del germànic Avila. Aquest nom pot estar relacionat amb l'element germànic avi, que significa "desitjat" o "afectuós". Avelina és una forma afectuosa o diminutiva, que en la seva essència pot expressar tendresa o estima.

A més, Avelina també es pot associar amb el terme llatí avelana, que significa "avellana", però aquesta relació seria més anecdòtica que etimològica. Aquest nom potser no és excessivament comú, però porta amb si una sonoritat suau i tradicional que el manté en l'afecte de moltes famílies que valoren noms amb arrels històriques.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 927 de 59.142 noms
  • Freqüència: 695 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Avelina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Adelina (f)Alina (f)Elina (f)Evelina (f)Angelina (f)Lina (f)