Nom: Lexa

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lexa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.899 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alexa (f)Lea (f)Alèxia / Alexia (f)Leah (f)Leia (f)Lena (f)Leya (f)Alea (f)Àlex / Álex (f)Leila (f)

Lexa apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts