Nom: Alejandra Maria / Alejandra María

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alejandra Maria / Alejandra María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2741 de 59.142 noms
  • Freqüència: 147 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alejandra (f)Anamaria (f)Alejandrina (f)Daria / Daría (f)Maria / María (f)Alexandra (f)Ària / Aria (f)Aleksandra (f)Alessandra (f)Alea (f)

Alejandra Maria / Alejandra María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs