Nom: Afrika

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Afrika a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4416 de 59.142 noms
  • Freqüència: 76 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àfrica / África (f)Afra (f)Ària / Aria (f)Erika (f)Maika (f)Atika (f)Ari (f)Malika (f)Àuria / Auria (f)Daria / Daría (f)

Afrika apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena