Nom: Àfrica / África

Origen i significat

El nom Àfrica té les seves arrels en la denominació del continent del mateix nom. L'origen exacte d'aquest nom és objecte de debat, però una teoria suggereix que prové del llatí "aprica", que significa "sunny" (asolellat), o de l'expressió "terra africana", que es referia a la Terra dels Africs, és a dir, la regió al nord del continent proper a Cartago.

Aquest nom també podria derivar de la paraula grega "aphrikē", que es relaciona amb la paraula "a-phrike", que significa "sense fred". Com a nom propi, Àfrica ha estat utilitzat en diverses cultures i idiomes, sovint evocant una connexió amb la naturalesa, la riquesacultural i la diversitat del continent africà. És possible que les persones anomenades Àfrica siguin percebudes amb un esperit d'aventura i fortalesa, donant al nom un caràcter exòtic i vibrant.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 493 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.783 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,23 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 208 de 1.448 noms
  • Freqüència: 45 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,8 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àfrica / África a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Afrika (f)Afra (f)Amèrica / América (f)Florica (f)Ària / Aria (f)Erica (f)