Nom: Adriana Maria / Adriana María

Origen i significat

Adriana-Maria és un nom compost que uneix dos noms amb les seves pròpies històries i significats. Adriana prové del nom llatí Hadrianus, que significa "de Hadria", una ciutat del nord d'Itàlia. Aquest nom es va popularitzar en part gràcies a l'emperador romà Hadrià, i pot implicar una connexió amb la història i cultura romana.

Per altra banda, Maria, d'origen hebreu, pot derivar de Miriam. El seu significat no és del tot clar, però algunes teories suggereixen que podria significar "estimada", "senyora" o "rebel". Maria és un nom extremadament comú en la tradició cristiana, doncs és el nom de la mare de Jesús, i per tant, carregat de connotacions de puresa, devoció i amor maternal. La combinació dels dos noms en un sol pot suggerir una rica herència cultural i un fort sentit de la identitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adriana Maria / Adriana María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2245 de 59.142 noms
  • Freqüència: 200 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Adriana (f)Adriadna (f)Adrianna (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)Ariana (f)Amaia (f)Macària (f)

Adriana Maria / Adriana María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs