Nom: Yahia

Origen i significat

El nom Yahia és la transliteració de l'àrab يحيى (Yahya), que correspon a la versió àrab de Joan. Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Yahya és el nom que rep Joan el Baptista en l'islam. En aquest context, el nom és molt respectat i simbolitza la pietat i la devoció, ja que Yahya és considerat un dels profetes en la tradició islàmica.

El significat de Yahia es pot interpretar com "viu" o "vivent", derivat de la mateixa arrel semítica que dona lloc a noms com Hyah o Chaya, que també fan referència a la vida. Aquest nom és utilitzat principalment en països de cultura islàmica o per persones d'origen musulmà, destacant-se per la seva connexió amb figures espirituals i la seva ressonància cultural profunda.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Yahia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 80 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yahir (m)Yahya (m)Nahia (f)Aria / Arià (m)Yair (m)Yaya (m)Yaiza (f)Dahlia (f)Yamila (f)Yamina (f)

Yahia apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb YNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen