Nom: Virgilio

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Virgilio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1722 de 59.142 noms
  • Freqüència: 284 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Virgili (m)Giulio (m)Rogelio (m)Emilio (m)Abilio (m)Gili (m)Gio (m)Rio (m)Higinio (m)Virgínia / Virginia (f)

Virgilio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb VNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen