Nom: Virgínia / Virginia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Virgínia / Virginia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 346 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.407 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,44 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Viridiana (f)Irina (f)Davínia / Davinia (f)Ermínia (f)Nia (f)Hermínia / Herminia (f)Ifigènia (f)Victorina (f)Viktoriia (f)Rània / Rania (f)

Virgínia / Virginia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs