Nom: Valeriy

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Valeriy a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3084 de 59.142 noms
  • Freqüència: 124 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Valeri (m)Valerio (m)Valeriano (m)Valentí (m)Valery (f)Valentín (m)Valdric (m)Valentino (m)Valèria / Valeria (f)Valerie (f)

Valeriy apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb VNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen