Nom: Valeri

Origen i significat

El nom Valeri és la forma masculina de Valeria i prové del llatí Valerius, que era un cognomen romà. Aquest nom té connotacions de força i vigor, ja que deriva de la paraula llatina "valere", que significa "ser fort" o "estar sa". Així, Valeri evoca la idea de fortalesa i valor, qualitats apreciades en l'antiga Roma.

Valeri ha estat un nom comú en diverses cultures i períodes, portat per personatges històrics com polítics i militars de l'Antiga Roma. En el context eslau, Valeri també és un nom masculí comú, i pot ser trobat en cultures com la russa o la búlgara, sovint amb la mateixa connotació de força i capacitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Valeri a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3165 de 59.142 noms
  • Freqüència: 120 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Valerio (m)Valeriy (m)Valeriano (m)Valentí (m)Valdric (m)Valentín (m)Valentino (m)Valèria / Valeria (f)Valerie (f)Ari (m)

Valeri apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen