Nom: Tristany

Origen i significat

Tristany és la forma catalana del nom masculí Tristan, que té els seus orígens en la literatura medieval. El nom va guanyar popularitat a partir de la llegenda de Tristan i Isolda, una història d'amor tràgica que va formar part de la literatura artúrica i dels cicles de rondalles de cavalleria. El significat del nom és incert, però algunes fonts suggereixen que podria derivar de l'element cèltic "drest" que significa tumult o soroll, o bé del llatí "tristis" que significa trist.

Tot i això, hi ha qui argumenta que l'origen del nom podria ser anterior a la llegenda i que podria tenir arrels en la paraula del britònic antiga que significa tumultuós o sorollós. Malgrat la possible connotació negativa del seu significat, el nom Tristany es relaciona amb una rica herència cultural i literària, i porta amb si un aire de romanticisme i aventura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tristany a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.899 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Tristan / Tristán (m)Tista (m)Tian (m)Cristián (m)Kristian (m)Triana (f)Transito (f)Tita (f)Stefany (f)Trinitat (f)

Tristany apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen