Nom: Trinitat

Origen i significat

El nom Trinitat prové del llatí "trinitas", que significa literalment "tres unitats" o "triple unitat". Aquest terme és fonamental dins la doctrina cristiana, que defineix la Trinitat com la unitat de Pare, Fill i Esperit Sant com a tres persones divines en una sola Deu. Per tant, el nom Trinitat té un profund significat religiós i és sovint triat per la seva connexió amb aquesta creença.

Com a nom propi femení, Trinitat és menys comú que altres noms, però manté un caràcter distintiu i solemne. Pot ser escollit per famílies amb una forta tradició o convicció religiosa. La seva forma masculina seria Trinitari, tot i que és encara menys habitual. Aquest nom pot ser portat amb orgull per aquelles que se senten connectades amb els valors i el simbolisme de la fe cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Trinitat a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1469 de 59.142 noms
  • Freqüència: 359 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Trinidad (f)Nativitat (f)Trícia (f)Caritat (f)Tina (f)Tita (f)Felicitat (f)Triana (f)Tristan / Tristán (m)Tristany (m)

Trinitat apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs