Nom: Tim

Origen i significat

El nom Tim és sovint una forma abreujada del nom Timothy, que prové del grec "Timotheos", compost per "timē" que significa "honor" o "reverència", i "theos" que significa "Déu". Així, Timothy i, per extensió, Tim poden interpretar-se com a "el que honora a Déu" o "el que reverencia a Déu".

Aquest nom va ser portat per un personatge bíblic en les epístoles del Nou Testament, fet que li atorga un fons religiós i històric. A més, Tim és un nom comú en països de parla anglesa, i la seva simplicitat i brevetat el fan popular en moltes cultures diferents. Això no obstant, també pot ser un nom complet en si mateix, no només una forma abreujada.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tim a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2756 de 59.142 noms
  • Freqüència: 146 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hatim (m)Timur (m)Òptim (m)Timoteo (m)Timoteu (m)Kim (m)Nim (m)Gim (m)Tià (m)Xim (m)

Tim apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb TNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts