Nom: Nim

Origen i significat

El nom Nim no té un origen clar o únicament definit, però es pot especular que pot ser una forma abreujada o variant de noms més llargs. Per exemple, podria ser una versió curta de Benjamin, que en hebreu significa "fill de la mà dreta" o "fill de la fortuna". Tanmateix, Nim també podria ser un nom independent sense una relació directa amb altres noms més estesos.

A més, en algunes cultures, Nim pot ser utilitzat com a nom propi amb significats que no han estat ben documentats o que són específics de la cultura en qüestió. Això fa que Nim sigui un nom relativament rar i amb una certa qualitat enigmàtica. En aquest cas, el significat i l'origen podrien variar significativament basant-se en la família o la tradició local on es fa servir.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nim a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9307 de 59.142 noms
  • Freqüència: 28 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Naïm / Naím (m)Jerònim (m)Onèsim (m)Hierònim (m)Kim (m)Nil (m)Tim (m)Gim (m)Nicomedes (m)Xim (m)

Nim apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb NNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts