Nom: Teodor

Origen i significat

El nom Teodor prové de l'origen grec i està compost per les parts "theos", que significa "Déu", i "doron", que significa "dona" o "regal". Per tant, Teodor es pot interpretar com "regal de Déu" o "donat per Déu". Aquest nom ha estat popular en moltes cultures cristianes, on es valora el sentit de que un fill és un regal diví.

A més, Teodor té diverses variants en diferents llengües i cultures, com Theodore en anglès, Teodoro en italià i espanyol, o Fyodor en rus. Sovint, persones amb aquest nom són conegudes per les seves versions abreujades o diminutius, com Teo o Ted. És un nom amb una rica herència històrica i cultural, portat per sants, emperadors i intel·lectuals al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Teodor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2741 de 59.142 noms
  • Freqüència: 147 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Teodoro (m)Teodoric (m)Heliodor (m)Teo (m)Teodora (f)Odó (m)Teófilo (m)Leonor (f)

Teodor apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen