Nom: Teo

Origen i significat

El nom Teo és una forma curta i independent de noms més llargs com Teodor o Teòfil, tots dos d'origen grec. Teodor prové de les paraules gregues "theos", que significa "Déu", i "dōron", que significa "regal", així que Teodor es pot interpretar com "regal de Déu". D'altra banda, Teòfil significa "amant de Déu" o "amic de Déu", derivat de "theos" (Déu) i "philos" (amant o amic).

Com a nom independent, Teo manté una connexió amb el concepte de la divinitat o el sagrat, tot i que ha esdevingut popular per la seva brevetat i sonoritat moderna. La seva simplicitat el fa atractiu per a pares que busquen un nom concís però amb profunditat de significat. A més, pot ser usat en moltes cultures i idiomes diferents, cosa que afavoreix la seva difusió internacional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Teo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 534 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.597 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 103 de 1.448 noms
  • Freqüència: 94 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,67 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Theo (m)Mateo (m)Matteo (m)Teodor (m)Teòfil (m)Teodoro (m)Doroteo (m)Teófilo (m)Timoteo (m)Matheo (m)

Teo apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms de nen que comencen amb TNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts