Nom: Teodora

Origen i significat

Teodora és un nom femení d'origen grec que es compon de les parts "theos", que significa "Déu", i "dora", que es pot interpretar com a "dona" o "regal". Així, el significat complet del nom podria ser interpretat com "dona de Déu" o "regal de Déu". És la versió femenina del nom masculí Teodor.

Històricament, Teodora ha estat un nom portat per emperadrius i personatges influents, especialment destacable en l'Imperi Bizantí amb l'Emperadriu Teodora, esposa de l'Emperador Justinian I. Aquesta associació amb figures de poder pot haver contribuït a la percepció de força i influència vinculada al nom. A més, el nom ha estat popular entre diverses cultures i pot variar en la seva forma segons la llengua i la regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Teodora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 728 de 59.142 noms
  • Freqüència: 972 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Dora (f)Teodor (m)Teodoro (m)Dèbora / Débora (f)Eleonora (f)Elionora (f)Sedra (f)Fedra (f)Teodoric (m)Amadora (f)

Teodora apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs