Nom: Sixto

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sixto a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2109 de 59.142 noms
  • Freqüència: 217 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sixt (m)Calixto (m)Simo / Simó (m)Siro (m)Tito (m)Vito (m)Sita (f)

Sixto apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen