Nom: Vito

Origen i significat

El nom Vito és d'origen llatí i significa "viu" o "ple de vida". És un nom que es pot trobar en diverses cultures, especialment en països de parla italiana, on ha estat popular al llarg dels segles. Aquest nom evoca qualitats com la vitalitat, l'energia i l'entusiasme.

Històricament, Sant Vito va ser un màrtir cristià del segle IV, i el seu culte es va estendre per Europa durant l'edat mitjana, cosa que va contribuir a la popularització del nom. El nom Vito pot ser també utilitzat com a forma abreujada de Vitório o altres noms que comencen amb l'element "Vit-", tots ells amb connotacions similars relacionades amb la vida i la vivacitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vito a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4033 de 59.142 noms
  • Freqüència: 85 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Víctor (m)Viktor (m)Tito (m)Vittorio (m)Evaristo (m)Victorio (m)Victorino (m)Victoriano (m)Viggo (m)Sixto (m)

Vito apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb VNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts