Nom: Simo / Simó

Origen i significat

El nom Simo pot ser una variant de Simó, la forma catalana de Simon, la qual té arrels en l'hebreu antic. El significat d'aquest nom prové de l'hebreu Shim'on, que es pot traduir com "ha escoltat" o "Déu ha escoltat". Aquest nom té una forta presència en textos religiosos, com la Bíblia, on diversos personatges porten aquest nom.

En algunes cultures, Simo també podria ser una forma curta o familiar de noms com Simone o Simon. És important destacar que, encara que Simone sigui sovint usat com a nom femení en italià i francès, en la seva versió masculina és molt comú en països de parla italiana. Així, Simo com a nom propi pot portar la riquesa d'una història bíblica i cultural diversa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Simo / Simó a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2477 de 59.142 noms
  • Freqüència: 171 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Simon / Simón (m)Simeó (m)Simone (m)Simeón (m)Massimo (m)Ximo (m)Segimon (m)Siro (m)Simona (f)Simone (f)

Simo / Simó apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts