Nom: Secundino

Origen i significat

El nom Secundino prové de l'origen llatí, essent una variant del nom Secundus, que significa "el segon". Aquest nom podria haver estat utilitzat en famílies romanes per denominar al segon fill. La terminació "-ino" és un sufix diminutiu o afectiu que s'afegeix a molts noms en llatí, donant així una forma més familiar o afectuosa al nom original.

A més, Secundino podria haver estat utilitzat en l'antiguitat per referir-se a algú que ocupa una posició secundària o que té una importància relativa dins d'un context específic. Tot i que no és un dels noms més comuns en l'actualitat, conserva la seva singularitat i la seva connexió amb la tradició i la història de la cultura llatina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Secundino a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2262 de 59.142 noms
  • Freqüència: 197 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Segundo (m)Nino (m)Bernardino (m)Saturnino (m)Santino (m)Nino (f)

Secundino apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen