Nom: Salvi

Origen i significat

El nom Salvi és una forma catalana curta i familiar de Salvador, que prové del llatí "salvator", que significa "salvador" o "el que salva". Aquest nom té connotacions religioses, ja que fa referència directa a Jesucrist com el salvador en la tradició cristiana. És un nom amb una forta càrrega simbòlica de redempció i protecció.

A més, Salvador és un nom amb una llarga tradició en països de parla hispana i catalana, i la seva forma abreujada Salvi és sovint utilitzada com a terme afectuós o per diferenciar entre membres de la mateixa família amb el mateix nom. La influència del nom pot estar també vinculada a la figura de Sant Salvador.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Salvi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2786 de 59.142 noms
  • Freqüència: 143 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Salva (m)Salim (m)Salif (m)Ali / Alí (m)Saliou (m)Salvador (m)Salvatore (m)Silvio (m)Davi (m)Javi (m)

Salvi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen