Nom: Salva

Origen i significat

El nom Salva és una forma abreujada i col·loquial de Salvador, que té un profund arrelament en la llengua i cultura espanyola. Prové del llatí "salvator", que significa "salvador" o "alliberador". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que es refereix a Jesucrist com el salvador en la tradició cristiana.

En moltes ocasions, els noms que comencen amb "Salv-" són escollits per la seva simbologia de protecció i redempció. A més, el nom Salvador també està relacionat amb la celebració del Dia de la Transfiguració del Senyor, fet que pot influir en la tria del nom per a nens nascuts al voltant d'aquesta festivitat religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Salva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9862 de 59.142 noms
  • Freqüència: 26 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Salvador (m)Salvi (m)Salvatore (m)Salah (m)Salman (m)Àlvar (m)Malva (f)Saba (m)Saül / Saúl (m)Álvaro (m)

Salva apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen