Nom: Ali / Alí

Origen i significat

El nom Ali té un profund significat i origen en la cultura islàmica, on és molt comú i respectat. Ali és un nom àrab que significa "noble", "sublim", "alt" o "elevat". És especialment significatiu per als musulmans xiïtes, ja que Alí ibn Abi Talib va ser el cosí i gendre del profeta Maomé, i el primer imam xiïta, considerat per aquests com el legítim successor del profeta.

A més, el nom Ali no només es troba en contextos islàmics, sinó que també ha estat adoptat en diferents cultures i països al voltant del món, tot i que pot variar en la seva pronunciació o en la manera com s'escriu. Aquesta versatilitat ha fet que Ali sigui un nom popular en moltes societats, mantenint sovint el seu original significat de grandesa i noblesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ali / Alí a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 323 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.694 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,47 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 197 de 1.448 noms
  • Freqüència: 47 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,83 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Galí (m)Alai (m)Aloi (m)Aulí (m)Aliou (m)Ghali (m)Alieu (m)Amali (m)Alain (m)Aleix (m)

Ali / Alí apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms de nen que comencen amb ANoms curts de nenNoms de nenNoms curts