Nom: Pol

Origen i significat

El nom Pol és la forma catalana de Paul, derivada del llatí "Paulus", que significa "petit" o "humil". Aquest nom té una llarga tradició històrica i religiosa, ja que va ser portat per l'apòstol Sant Pau, un dels principals difusors del cristianisme. La influència de Sant Pau en la cultura occidental ha fet que el nom Pol sigui comú en moltes cultures i idiomes amb variacions en la seva forma.

La simplicitat i brevetat de Pol el fan un nom popular en moltes regions de parla catalana. La seva connexió amb la figura bíblica li aporta un significat profund i una riquesa cultural que pot influir en la seva elecció com a nom de baptisme. Així mateix, la seva sonoritat clara i concisa fa que sigui fàcil de pronunciar i recordar.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pol a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 70 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21.073 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,7 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 5 de 1.448 noms
  • Freqüència: 376 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 6,94 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Po (m)Poldo (m)Paolo (m)Apolo (m)Pon (m)Polina (f)Paola (f)Sol (f)

Pol apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms de nen que comencen amb PNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts