Nom: Paolo

Origen i significat

El nom Paolo és la versió italiana del nom Paul, que té origen llatí. En concret, prové del llatí Paulus, que significa "petit" o "humil". Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Pau, un dels apòstols més destacats i autor de moltes de les epístoles del Nou Testament. Per tant, Paolo porta amb si una forta connotació religiosa i històrica.

En el context de la cultura i l'herència italiana, el nom Paolo ha estat portat per moltes figures notables al llarg de la història, incloent artistes, escriptors i científics, com per exemple Paolo Uccello o Paolo Veronese. Aquesta tradició fa que el nom sigui associat sovint amb el patrimoni i la creativitat italiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Paolo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1302 de 59.142 noms
  • Freqüència: 424 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pablo (m)Paulo (m)Pavlo (m)Pol (m)Poldo (m)Manolo (m)Adolfo (m)Paulino (m)Paola (f)Paco (m)

Paolo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen