Nom: Pau

Origen i significat

El nom Pau és de procedència llatina, derivat del terme "pax", que significa pau. És la versió catalana del nom Paul en anglès o Pablo en espanyol, i ha estat un nom popular al llarg dels segles, especialment dins de la tradició cristiana. El nom porta amb si connotacions de tranquil·litat, harmonia i bona voluntat.

Històricament, el nom Pau ha estat portat per importants figures religioses, com l'apòstol Sant Pau, que va ser una figura clau en la difusió del cristianisme durant el primer segle. Aquesta associació amb una persona tan influent dins del cristianisme pot haver contribuït a la popularitat i al respecte cap al nom en cultures cristianes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pau a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 61 de 59.142 noms
  • Freqüència: 22.676 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,91 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 15 de 1.448 noms
  • Freqüència: 339 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 6,02 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Paül / Paúl (m)Paulo (m)Paulí (m)Paulino (m)Pascual (m)Pasqual (m)Lau (m)Paula (f)Paulina (f)Paquita (f)

Pau apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms de nen que comencen amb PNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts