Nom: Pascual

Origen i significat

El nom Pascual prové de l'llatí "Paschalis", que significa "relatiu a la Pasqua", una festivitat cristiana molt important que celebra la resurrecció de Jesucrist. Aquest nom sovint es donava a infants nascuts o batejats durant l'època de la Pasqua, simbolitzant així una nova vida i renovació.

A més, el nom Pascual pot estar vinculat amb la paraula llatina "paschalis" o "pascalis", que es refereix a tot allò que és de la Pasqua o la passa. El nom també pot ser una forma masculina del nom femení Pascuala. Al llarg de la història, ha estat portat per diversos sants i ha mantingut una certa popularitat en països de tradició cristiana, sobretot en aquells de parla hispana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pascual a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 545 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.557 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pasqual (m)Pascuala (f)Pau (m)Asdrúbal (m)Paula (f)Naoual (f)

Pascual apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen